کانتینر

کانتینر کانتینر ها ابزارهای انتقال کالا به شمار می­آیند که [...]